Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy Wiśniew z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach – 3 ławników (1 – Wydział Cywilny, 2 – Wydział Karny).

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019  roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Wiśniew pok. 8 (Kancelaria) w godzinach 8:00-16:00.

Karty dostępne są również w załącznikach oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Sekretarz Gminy Wiśniew pani Ewa Wiśniewska - tel. 25 641 73 13.

Wójt Gminy Wiśniew

/-/ Krzysztof Kryszczuk

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty